Apie projektą

Projekto tikslas ir uždaviniai

VIKSVA – Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistema sukurta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0039 „Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemos sukūrimas“. 

 

Projekto tikslas – sukurti bendros valstybės iždo sąskaitos sistemos valdymo sprendimą ir susijusią teisinę bei organizacinę aplinkąsiekiant užtikrinti efektyvų ir racionalų valstybės piniginių išteklių valdymą ir naudojimą valstybės ižde. 

Projekto metu įgyvendinti uždaviniai:

1. Sukurta tinkama teisinė aplinka, skirta bendrai valstybės iždo sąskaitos sistemai valdyti: mokėjimo infrastruktūros prieigos priemonėms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams suteikti; procesams, susijusiems su valstybės piniginių išteklių valdymu, optimizuoti valstybės ižde.

2. Sukurtos tinkamos organizacinės (valdymo) ir metodinės priemonės bendros valstybės iždo sąskaitos sistemos valdymo modeliui įgyvendinti: valstybės piniginiams ištekliams valdyti ir mokėjimo infrastruktūros prieigos priemonėms suteikti.

3. Modernizuotos esamos informacinių technologijų priemonės bendros valstybės iždo sąskaitos sistemos valdymo modeliui įgyvendinti: valstybės piniginiams ištekliams valdyti ir mokėjimo infrastruktūros prieigos priemonėms suteikti.