Vienas iždas - viena valdymo sistema

Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistema (VIKSVA) skirta valstybės piniginiams ištekliams bendrai laikyti, valdyti ir mokėjimams atlikti.

Plačiau

Kaip tai veikia?

VIKSVA centralizuotai administruojamos biudžetinių įstaigų, dalies viešųjų įstaigų ir kitų subjektų sąskaitos. Prisijungimas galimas užregistravus įstaigos (dalyvio) duomenis.

Plačiau

VIKSVA privalumai

Flag

Nemokamas naudojimasis

Biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams, kurie privalo sąskaitas perkelti į VIKSVA, paslaugos teikiamos nemokamai.
Avatar

Patogu ir patikima

VIKSVA nuolat tobulinama siekiant tenkinti vartotojų poreikius.
Search

Efektyvi iždo veikla

Centralizuotas sąskaitų administravimas, laikinai laisvų likučių investavimas, modernizuotos informacinių technologijų priemonės didina valstybės iždo veiklos efektyvumą.
Protection

Valstybės pinigų taupymas

Taupesnis valstybės piniginių išteklių naudojimas, optimalus skolinimas ir didesnė investicijų grąža užtikrina racionalų valstybės lėšų valdymą.

Kaip tapti VIKSVA dalyviu?

Naujo VIKSVA dalyvio registravimo tvarka ir procedūros aprašytos prisijungimo instrukcijoje. 

Prisijungimo instrukcija