Kas yra VIKSVA?

Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistema (VIKSVA) sukurta siekiant efektyviai valdyti valstybės piniginius išteklius, organizuoti valstybės iždo veiklą ir valstybės biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, valstybės įsteigtoms ir valdomoms finansų įstaigoms (VIKSVA dalyviams) teikti mokėjimo infrastruktūros prieigos priemones. Sistema leis racionaliau ir efektyviau valdyti valstybės lėšas – panaudoti laikinai laisvą likvidumą, mažinti trumpalaikį skolinimąsi ir skolinimosi išlaidas bei investuoti turimas lėšas. VIKSVA dalyviams tai reiškia kokybiško, skaidraus, operatyvaus aptarnavimo užtikrinamą.

 

Sąskaitą valstybės ižde atsidariusiam VIKSVA dalyviui užtikrinama galimybė laisvai disponuoti įstaigos lėšomis, turėti reikiamą sąskaitų skaičių, vykdyti mokėjimo operacijas, formuoti mokėjimo ruošinius ar gauti sąskaitų išrašus bei atlikti kitus elektroninėje bankininkystėje įprastus veiksmus. Sistemą numatoma nuolat plėtoti, diegti momentinius mokėjimus, kitas funkcines galimybes.

 

Bendros valstybės iždo sąskaitos (angl. „Single treasury account“) principas yra vienas plačiausiai taikomų modelių viešųjų finansų valdymo srityje, ypač pažengusiose valstybėse, kurios siekia didinti valstybės piniginių išteklių valdymo efektyvumą konsoliduodamos valstybės lėšų surinkimą ir tvarkymą bendroje sistemoje. Šį principą taiko beveik visos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybės narės.

 

Kas gali naudotis VIKSVA?

Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymas nustato, kad biudžetinių įstaigų, išskyrus biudžetines įstaigas, kurių savininkė yra savivaldybė, viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė, turinti daugiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė, valstybės įsteigtų ir valstybės valdomų finansų įstaigų, kuriose valstybė turi įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti finansų įstaigos veiklą, valdomos lėšos į įstaigos tvarkomą sąskaitą valstybės ižde perkeliamos Vyriausybės nustatytu eiliškumu ir terminais, t. y. nuo 2023 m. birželio 1 d. iki 2028 m. sausio 1 d. Iš viso bus perkelta beveik 480 šiuo metu veikiančių biudžetinių, viešųjų įstaigų ir fondų valdomos lėšos 

 

Galimybę laikyti lėšas valstybės ižde turi ir savivaldybės bei aukštosios mokyklos, tačiau tai nėra prievolė.