Dažniausiai užduodami klausimai

Įstaigų, kurių valdomos lėšos perkeliamos į įstaigų tvarkomas sąskaitas valstybės ižde, sąrašas ir lėšų perkėlimo grafikas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 30. Prieš mėnesį Finansų ministerija raštu praneša apie artėjantį įstaigos jungimąsi prie VIKSVA.

Įstaigos registravimas negalimas, jei įstaigą bando registruoti ne jos vadovas. Tokiu atveju rodomas pranešimas, kad asmuo, registruojantis įstaigą, nėra įstaigos vadovas. Įstaigos vadovas taip pat turi būti registruotas Juridinių asmenų registre.

Kiti atvejai, kai gali nepavykti užregistruoti įstaigos, – jeigu įstaiga jau yra užregistruota VIKSVA arba nėra leistinų registruoti įstaigų sąraše. 

Detalesnę informaciją, kaip naudotis VIKSVA, rasite prisijungę prie VIKSVA (vaizdo medžiagoje ir naudotojo instrukcijoje).

Pasikeitus įstaigos vadovui, įstaigos iš naujo registruoti VIKSVA nereikia. Tačiau VIKSVA turi būti patikslinti įstaigos vadovo duomenys. Tai gali atlikti bet kuris administratoriaus teises turintis VIKSVA naudotojas.

Jei nepavyksta prisijungti, gali būti, kad Jūsų įstaigos vadovas dar nėra užregistravęs įstaigos VIKSVA. Jeigu įstaiga yra registruota, bet vis tiek nepavyksta prisijungti, kreipkitės elpaštu [email protected] arba tel. (8 5) 219 4486, (8 5) 239 0071.

Finansų ministeriją galite nurodyti kaip mokėjimo paslaugų teikėją, kuris teikia mokėjimo paslaugas pagal valstybės iždo įstatymą.

SWIFT BIC kodas: MFRLLT22
Mokėtojas : Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Finansų įstaigos kodas 40400
Adresas: Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius

Pasirinkite "Sąskaitų apžvalga" (lange matote visas jums priskirtas sąskaitas). Pasirinkite sąskaitą, kurios pavadinimą norite keisti ir spauskite dešinėje esančią rodyklę. Atsidariusiame lange prie sąskaitos pavadinimo matysite "rašiklį" - redagavimo simbolį. Jį paspaudę galėsite pakeisti sąskaitos pavadinimą.