Registruoti įstaigą

Kaip registruotis ir prisijungti prie VIKSVA?

  • Atlikus autentifikaciją per Elektroninių valdžios vartų portalą įstaigos registravimas vykdomas VIKSVA užpildant formą, kurioje nurodomas įstaigos juridinio asmens kodas, pagal kurį sistema automatiškai nustato, ar prisijungęs asmuo yra įstaigos vadovas.
  • Įstaigos vadovas, užregistravęs įstaigą, tolesniam duomenų pildymui atlikti gali paskirti kitus įstaigos valstybės tarnautojus ar pagal darbo sutartis dirbančius darbuotojus.  
  • Suvestus duomenis gali patvirtinti tik įstaigos vadovas.
  • Detalesnė informacija, kaip registruotis VIKSVA, pateikiama prisijungimo instrukcijoje.

 

Kaip naudotis sistema registruotiems naudotojams?

  •  Asmuo, gavęs informaciją apie sėkmingą registraciją VIKSVA, prie VIKSVA jungiasi per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasirinkdamas jam tinkančią autentifikavimo priemonę. Po sėkmingos asmens autentifikacijos atidaromas VIKSVA puslapis, kuriame sistemos naudotojas gali atlikti jam reikalingus veiksmus.
  • Detalesnę informaciją, kaip naudotis atskiromis funkcijomis, rasite prisijungę prie VIKSVA (vaizdo medžiagoje).